PKK

Struktur Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Desa Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso

Ketua                  : Abang Fausi
Wakil                  : D. Ratih W
Sekretaris            : Siti Isrofiatul M
Bendahara           : Nur Fadila
wakil Bendahara : Kamilatin

POKJA 1
Ketua        : Failuse
Wakil        : Wama
Sekretaris : Trik Priyanti
Anggota   : Asri Ningrum

POKJA 2
Ketua        : Amiliya
Wakil        : Laila
Sekretaris : Dia
Anggota    : Fadila

POKJA 3
Ketua        : Marsiya
Wakil        : Fadail
Sekretaris : Zulfa
Anggota    : Haira

POKJA 4
Ketua        : Nina
Wakil        : Anis
Sekretaris : Alyya
Anggota    : Titin